Other Languages

Sizinti

Sizinti | Turkish Magzine | August 2012

Hindistan İslâm Merkezi Başkanı Mevlâna Vahidüddin Han, Yeni Delhi'de yaşayan bir Ehli Sünnet âlimi. Vahidüddin Han 87 yaşında olmasına rağmen düzenli olarak sohbetler yapmakta, makale ve kitaplar yazmakta. Urduca yazdığı eserler, kızı tarafından İngilizceye tercüme edilerek neşredilmekte.